Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Bruksträsket

Bruksträsket

 

PERUSTIEDOT

Bruksträsket on muodoltaan erittäin vaihteleva, reilun 300 ha suuruinen järvi Inkoon länsiosassa. Järvi ulottuu pohjoisosastaan Raaseporin puolelle. Järveen laskeva Långån virtaa laajojen suoalueiden läpi ja tuo järveen humuspitoista vettä. Järvi luokitellaankin humusjärvien luokkaan kuuluvaksi. Bruksträsket järven syvänteessä esiintyy kerrostuneisuuskausina happivajetta, mikä voi aiheuttaa ravinteiden vapautumista pohjasedimentistä. Sisäisen kuormituksen määrä riippuu syvänteen laajuudesta. Järvi kuuluu kuitenkin hyvään ekologiseen luokkaan.

Vesistöalue

81.070 Bruksträsketin valuma-alue

Pinta-ala

311.0 ha

Rantaviivaa

37.6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

14.0 m

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph)

Valuma-alueen pinta-ala

4190.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Bruksträsketin valuma-alueesta 14,8 % on vesialueita. Peltoa lähialueella on vähän, mutta pohjoisesta laskevan joen ympäristössä on suurehkoja soita.

Suurimmat saaret

Bodaholmen, Haraholmen, Tallholmen, Sepän saari

Järveen tulevat joet

Långån kokoaa vesiä Högbensjöstä laskevasta Starkomån joesta, Tärnanista tulevasta Kullidsbäckenistä sekä laajoilta suoalueilta ja laskee lopulta Bruksträsketin pohjoispäähän. Bjuseträsk laskee Bruksträsket järven itäosaan, Brännäsvikeniin. Lisäksi järveen laskee joitakin pienempiä puroja ja ojia.

Järvestä lähtevät joet

Bruksträsket laskee järven etäläosasta, Fagervikista lähtevien kahden uoman kautta läheiseen Backavikeniin ja sieltä Fagervikeniin.

Kuormitus

Järven ympäristössä ei ole suuria peltoalueita, joten maatalouden hajakuormitus lienee kohtuullista. Soilta tuleva humuspitoinen valumavesi näkyy kemiallisen hapen kulutuksen arvoissa. Ranta-alueet ovat suurelta osin rakentamatonta metsämaata. Asutuksen jätevesikuormitus on vähäistä. Hapettomuus järven syvänteessä voi aiheuttaa sisäistä kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Asutusta järven rannoilla on vähän. Rakentamattomana säilyneen monimuotoisen järven virkistyllinen arvo sinänsä on merkittävä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa