Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Djupträsk

Djupträsk

 

PERUSTIEDOT

Djupträsk on ruskeavetinen ja pieni, 4,5 ha kokoinen järvi Inkoon koillispuolella. Järven ympäristössä on hiukan ympärivuotista ja vapaa-ajan asutusta. Djupträsk on suosittu uimapaikka ja järvellä on uimaranta. Järven lähiympäristö on pääosin kallioista havu- ja lehtimetsää, rannat ovat osittain soistuneet.

Vesistöalue

81.064 Ingarskila ån va

Pinta-ala

4,547 ha

Rantaviivaa

0,836 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

4,9 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue on pääosin kallioista havu- ja lehtimetsää, rannat ovat osittain soistuneet.

Suurimmat saaret

Djupträskillä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Järven länsipuolelle tulee puro joka tuo vettä läheisiltä suo- ja metsäalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Järven eteläpuolelta laskee Skvatterbäcken-niminen puro joka yhtyy Ingarskilanjokeen.

Kuormitus

Järveen tulee kuormitusta purojen kautta läheisiltä suo- ja metsäalueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Djupträskillä on suosittu uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Lönnqvist, S. & Helminen, O. 1985: Försurningssituationen i insjöarna i Ingå 1985. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. Moniste 10 s. + liitteet.

Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristön tutkimustiedot 18.9.2013.

Oiva- ympäristö- ja paikkatietojärjestelmä  

http://wwwp2.ymparisto.fi/scripts/oiva.asp(luettu 18.2.2014)

Järviwiki

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Djuptr%C3%A4sk_(81.064.1.003)(luettu 18.2.2014)

Inkoon kunta

http://www.inga.fi/fritid_och_kultur/turism/badstrander/fi_FI/ (luettu 18.2.2014)

Healfish-hanke http://www.healfish.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=30&lang=fi (luettu 18.2.2014)

Inkoon kalastusalue http://inga.inga.fi/~fiske//inkoo_kayttojahoito.htm (luettu 18.2.2014)