Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Linkullasjön

Linkullasjö

 

PERUSTIEDOT

Inkoojoen vesistöalueella sijaitseva Linkullasjön on pieni, 60 ha suuruinen järvi, jonka keskisyvyys on 4,2 metriä. Linkullasjön on hyvin rehevä järvi, jonka ongelmia ovat runsas, lähialueilta peräisin oleva hajakuormitus, siitä seuraava umpeenkasvu ja särkikalavaltainen kalasto. Happipitoisuus on alhainen pohjan lähellä sekä kesäisin että talvisin. Myös leväkukintoja on havaittu. Järvestä on tehty perustilan selvitys vuonna 2007 (Hagman 2008). Linkullasjön tila on arvioitu tyydyttäväksi.

Vesistöalue

81.066 Ingå ån va

Pinta-ala

60.4 ha

Rantaviivaa

5.2 km

Keskisyvyys

4.2 m

Suurin syvyys

6.6 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset järvet (Rr)

Valuma-alueen pinta-ala

1151.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Linkullasjön järven valuma-alueella on hyvin paljon peltoja, joista osa on rannan tuntumassa. Pohjoispuolella pellot ulottuvat lähes rantaan asti. Myös järven itäpuolella on peltoja ja valtaojat keräävät vedet hyvin suurelta alueelta. Linkullasjönin valuma-alueelle ei ole perustettu suojavyöhykkeitä (Hagman 2008).

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järven itäosaan laskevat Skräddarsbäcken ja Frostanskärrsbäcken, jotka keräävät valumavesiä ympäristön peltoalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Linkullasjön laskee järven itäosan Kvarnvikenistä alkavan Piggbäckenin kautta Inkoonjokeen ja lopulta mereen Inkoon Kyrkfjärdenille.

Kuormitus

Linkullasjönin valumaalueella on runsaasti peltoja, joista osa rajautuu aivan rantaan. Maatalouden aiheuttama ravinnekuormitus on merkittävää. Pistekuormittajia ei ole.

Kunnostukset

Linkullasjöllä on tehty koenuottaus vuonna 2003 ja syysnuottauksia vuosina 2004 ja 2005. Yhteensä järvestä on poistettu ns. roskakalaa (enimmäkseen lahnaa ja särkeä) noin 10 000 kg.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Rannan tuntumassa on muutamia kiinteistöjä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Inkoon Linkullasjönin perustilan selvitys vuonna 2007 (Hagman 2008)