Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Inkoo :: Järvet :: Marsjön

Marsjön

 

PERUSTIEDOT

Marsjön on Inkoon suurimpia järviä ja se ulottuu luoteisosastaan myös Raaseporin puolelle. Järvi on piirteiltään hyvin monimuotoinen, mutta melko matala. Suurin syvyys on noin kuusi metriä. Marsjön ekologista tilaa on arvioitu veden laadun sekä kasviplanktonin perusteella. Järvi kuuluu luokkaan hyvä. Marsjö kuuluu myös erityisiksi alueiksi nimettyihin vesimuodostumiin Inkoon Marsjön varavedenottamon takia.

Vesistöalue

81.068 Marssjönin va

Pinta-ala

271.0 ha

Rantaviivaa

23.0 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

6.0 m

Järvityyppi

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Marsjön lähivaluma-alue on pääosin metsämaata, peltoja ympäristössä on melko vähän.

Suurimmat saaret

Granholm, Barnholm

Järveen tulevat joet

Bjuseträsk laskee lännestä Marsjön Bladvikeniin. Lisäksi järveen tulee vesiä lähialueiden pelloilta ja metsäalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Marsjön laskee eteläosasta lähetevän uoman kautta Fagervikeniin.

Kuormitus

Järveen kohdistuu maa- ja metsätaloudesta peräisin olevaa hajakuormitusta. Pistekuormitusta ei ole.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Asuinkiinteistöjä järven rannoilla on varsin vähän. Kalasto ja rapukanta antavat mahdollisuudet virkistyskalastukseen.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa