Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Ahvenlammi

Ahvenlammi

 

PERUSTIEDOT

Ahvenlammi on pinta-alaltaan 2 ha ja kuuluu Kaupinojan valuma-alueeseen. Ahvenlammin valuma-alueella on vain kallioita ja soita, eikä sen rannoilla ole lainkaan asutusta.

Ahvenlammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994, jolloin pohjaveden happitilanne oli heikko. Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta talvisin ja kesäisin on suositeltavaa.

Vesistöalue

23.087 Kaupinojan valuma-alue

Pinta-ala

2.0 ha

Rantaviivaa

0.6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella kallioita ja soita.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Ahvenlammiin tulee vesiä pohjoisesta suoalueelta.

Järvestä lähtevät joet

Ei selvää luusuaa.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja asutuksen puuttumisen vuoksi.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Ahvenlammin rannoilla ei ole asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa