Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Alimmainen Hauklampi

Alimmainen Hauklampi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Alimmaisen Hauklammen pinta-ala on noin 10 ha. Järvi on osa Räpsäjoen valuma-aluetta, joka muodostuu pääosin kangasmetsistä ja on harvaan asuttu. Peltoalueita on vähän. Pääosa ravinnekuormituksesta on peräisin luonnon huuhtoumasta ja ilmalaskeumasta.

Järven veden happamuus ja heikon happipitoisuuden jaksot asettavat vaatimuksia eliöstölle.

Vesistöalue

23.066 Räpsänjoen valuma-alue

Pinta-ala

1.9 ha

Rantaviivaa

0.6 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä määritelty 8.0 m.

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella järviä, soita ja kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Keskimmäinen Hauklampi laskee Alimmaiseen Hauklampeen.

Järvestä lähtevät joet

Alimmainen Hauklampi laskee luoteiskärjestään Runkkalansuohon.

Kuormitus

 

Kunnostukset

Alimmaiselle Hauklammelle ei ole suunnitteilla vesistökunnostuksia vaan tärkeänä on pidetty järven nykyisen tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Erämaisen järven rantaan ei johda tietä eikä siellä ole asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.