Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Heinälammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Heinälammista on otettu vesinäytteet vuosina 1994 ja 2013.

Tutkittuja vedenlaatuparametreja mm.: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), pH, sameus (FNU, FTU), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l), a-klorofylli (µg/l).

Näytepisteitä: 1, järven keskellä

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Vuonna 1994 tammikuussa Heinälammi oli lähes kokonaan hapeton. Helmikuussa 2013 happitilanne oli heikko: 2 metrin syvyydessä happea oli 0,3 mg/l ja metrin syvyydessä 2,6 mg/l. Elokuun lopulla 2013 järven happitilanne oli hyvä.

Rehevyys

Vuonna 1994 tammikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 8 µg/l. Touko-elokuussa 2013 kokonaisfosforipitoisuus vaihteli välillä 9-13 µg/l, kokonaistyppipitoisuus välillä 270-380 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus välillä 6,6-11 µg/l, joten Heinälammi on hyvin lievästi rehevä järvi.

Muu veden laatu

Heinälammissa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei merkittäviä muutoksia olemassa olevien vedenlaatutulosten perusteella.

Seuranta

Järven veden laatua seurattiin viimeksi vuonna 2013 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta ottamalla happi- ja ravinnenäytteitä.