Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kaitalammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Kaitalammista on otettu vesinäytteet helmikuussa 1985, tammikuussa 2002 ja uusimmat helmi- ja elokuussa 2016 Karkkilan ympäristönsuojelun toimeksiannosta.

Tutkittuja vedenlaatuparametreja: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), nitriitti-nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Matalassa Kaitalammissa ei ole todettu varsinaisia happiongelmia. Helmikuussa 2016 happipitoisuus oli metrin syvyydestä mitattuna välttävä 4,7 mg/l ja elokuussa 2016 tyydyttävä 7,3 mg/l.

Rehevyys

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut välillä 10-20 µg/l, kokonaistyppipitoisuus välillä 740-600 µg/l. Elokuun 2016 a-klorofyllipitoisuus oli 13 µg/l.

Pintaveden ravinnepitoisuudet vuoden 2016 molemmilla näytekerroilla, samoin kuin elokuun a-klorofyllipitoisuus ilmensivät lievää tai korkeintaan keskinkertaista rehevyyttä. Järven typpipitoisuuksien ilmentämä rehevyystaso oli fosforin tasoa korkeampi. Kesällä mitattu ammoniumtyppi oli normaali ja muut perustuotannolle helposti hyödynnettävät liukoiset ravinneosiot (nitriitti-nitraattityppi ja fosfaattifosfori) oli elokuussa kulutettu loppuun.

Muu veden laatu

Helmikuussa 2016 Kaitalammin näkösyvyys oli 90 cm, elokuussa se oli metrin. Vesi oli ruskeaa mutta kirkasta. 

Kaitalammin pH-taso on alhainen: helmikuussa vesi oli selvästi hapanta (5,8) elokuussa kesän perustuotanto oli nostanut pH:n tasolle 6,7.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Kaitalammissa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Kokonaisuutena Kaitalammin tila vaikuttaa hyvältä. Järvi on vähäfosforinen, ruskeavetinen ja melko hapan. Näyttää siltä, että fosforitaso on noussut 1980-luvulta eli järvi on hiljalleen muuttunut rehevämmäksi.

Seuranta

Vedenlaatuseuranta esimerkiksi kerran vuosikymmenessä on suositeltavaa.