TUTKIMUKSET

Päivitetty 4.9.2017

Kaitalammista on otettu vesinäytteet helmikuussa 1994 ja elokuussa 2017. Uusimmat näytteet on otettu Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta perustuen Karkkilan alueen vesistöjen seurantaohjelmaan.

Tutkittuja vedenlaatuparemetreja ovat mm.: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Vuonna 1994 helmikuussa Kaitalammin pohjanläheinen vesi oli hapetonta. Elokuussa 2017 happipitoisuus oli pinnasta pohjaan hyvä.

Rehevyys

Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 4 µg/l, elokuussa 2017 se oli 12 µg/l, joten Kaitalammi on vähäravinteinen järvi.

Muu veden laatu

Elokuussa 2017 veden näkösyvyys oli 3 m.  Vesi oli ulkonäöltään kirkasta ja väritöntä.

PH oli seitsemän paikkeilla, veden sameuslukema oli pieni.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Kaitalammessa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Kahden mittauskerran perusteella muutosta ei voida luotettavasti arvioida.

SeurantaKaitalammin tila vaikuttaa uusimpien mittausten perusteella hyvältä. Vedenlaatuseurantaa on kuitenkin suositeltavaa tehdä esim. 10 vuoden välein.