Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kalvana :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Kalvanasta on otettu yksi vesinäyte joulukuussa 1993 ja uusimmat näytteet kesällä 2014.

Vesinäytteistä on tutkittu useita vedenlaatuparametreja. Uusimmissa tutkimuksissa on painotettu happi- ja rehevyystilannetta mittaavia vedenlaatuominaisuuksia.

Kalvanan vedenlaatuhaivaintopaikka on järven keskellä, jossa kokonaissyvyys on 2 m.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Joulukuussa 1993 happea oli Kalvanassa riittävästi.

Heinäkuussa 2014 kokonaistilanne oli tyydyttävä: pitoisuudet kahdessa mitatussa syvyydessä olivat noin 6 mg/l, elokuussa pitoisuudet olivat metrissä 5,8 mg/l ja puolessatoista metrissä 4,2 mg/l eli tilanne oli välttävä.

Rehevyys

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli vuoden 1993 mittauksessa 9 µg/l. Kesällä 2014 lukemat olivat 25 ja 36 µg/l, joten Kalvanan rehevyystaso näyttäisi kasvaneen 1990-luvulta. Kesän 2014 kokonaistyppipitoisuudet 640 ja 660 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus 14 µg/l ilmensivät nekin rehevää vettä.

Muu veden laatu

Kalvanassa ei ole tiettävästi esiintynyt sinileväkukintoja.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Kalvanan fosforipitoisuudet näyttäisivät kasvaneen 1990-luvun tilanteesta.

Seuranta

Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimiala on tutkituttanut Kalvanan veden laatua kesän 2014 aikana.