Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kärjenlammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Vesinäytteet Kärjenlammesta otettiin elokuun alussa 2016 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimeksiannosta. Näytteet otettiin järven itäosan 6 metrin syvänteeltä.

Näytteistä analysoitiin mm. happea, ravinteita, happamuusominaisuuksia, humusvaikutuksia ja hygieenistä laatua kuvaavia ominaisuuksia.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Kärjenlammin happipitoisuus oli pintavedessä tyydyttävä, mutta 3 metristä alaspäin happi oli kokonaan loppunut. Hapen loppuminen aiheutti veteen voimakkaan rikkivedyn hajun.

Rehevyys

Pintaveden ravinnepitoisuudet ilmensivät lievähköä rehevyystasoa. A-klorofyllipitoisuuden perusteella näytteenottohetken perustuotanto oli runsasta. Merkkejä leväkukinnoista ei kuitenkaan havaittu. Pintaveden ammoniumtyppi oli normaali ja muut perustuotannolle helposti hyödynnettävät liukoiset ravinneosiot (nitriitti-nitraattityppi ja fosfaattifosfori) oli kulutettu loppuun.

Pohjan läheisen veden ravinnepitoisuudet olivat jonkin verran pintavettä suurempia, mutta merkittävää sisäistä kuormitusta ei tapahtunut.

Muu veden laatu

Kärjenlammen näkösyvyys oli 1,1 m. Näytteenottaja luonnehti vettä vihertäväksi mutta kirkkaaksi. Vedestä mitattu sameuslukema oli pieni. Veden pH-taso oli normaali: pintavedessä lukema oli 7,3 ja pohjan lähellä 6,6. Veden humusominaisuuksia kuvaavat kemiallinen hapenkulutus ja väriluku olivat korkeita ilmentäen metsäisen valuma-alueen vaikutusta.

Mitattujen bakteerien perusteella veden hygieeninen laatu oli hyvä, vain yksittäisiä bakteereita todettiin.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Pienen Kärjenlammin ravinnetaso on alhainen, mutta ongelmana on ilmeisesti hapen loppuminen veden kerrostuessa lämpötilan suhteen. Muilta osin veden laatu oli elokuussa 2016 moitteeton.

Seuranta

Veden laadun seuranta muutaman vuoden välein on suositeltavaa.