Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kaupinlammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Kaupinlammista on otettu vesinäytteet helmikuussa 1994 ja helmi-, kesä- ja elokuussa 2015. Vuoden 2015 näytteenotot tehtiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteenotto liittyy kunnan lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristönsä tilaa.

Vedestä on tutkittu mm. lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), ammoniumtyppi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), ammoniumtyppi (ug/l), a-klorofylli (ug/l), sameus (FNU, FTU), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Helmikuussa 1994 Kaupinlammin pohjanläheinen vesi oli hapetonta.

Helmikuussa 2015 happea oli pinnassa ja 3 metrin syvyydessä hyvin, mutta metrin päässä pohjasta (5 metrissä) hapen pitoisuus oli heikko (1,5 mg/l, hapen kyllästysaste 12 %). Kesäkuun lopulla 24.6.2015 tilanne oli talvea heikompi: 3 metrissä happipitoisuus oli 3 mg/l ja 5 metrissä 0,5 mg/l. Elokuussa tilanne oli heikentynyt entisestään: happi oli loppunut sekä 3 että 5 metrin syvyyksiltä. Tämä aiheutti myös rikkivedyn hajua.

Rehevyys

Ravinnepitoisuuksien perusteella Kaupinlammi on korkeintaan keskinkertaisen rehevä. Elokuun 2015 tutkimuskerralla mitattiin ravinnepitoisuuksia vähän laajemmin: fosforin ja ammoniumtypen pitoisuudet olivat pohjan lähellä vain vähän suurempia kuin pintavedessä, joten viitteitä merkittävään sisäiseen kuormitukseen (sedimenttiin varastoituneiden ravinteiden liukeneminen veteen) ei ollut. Fosforin reaktiivisin osio oli pintavedestä kulutettu loppuun perustuotannon toimesta.

Kesä- ja elokuussa mitatut a-klorofyllipitoisuudet ilmensivät ravinteita selvemmin rehevyyttä, mutta a-klorofylli voi olosuhteista riippuen vaihdella huomattavasti yhdenkin kasvukauden sisällä.

Muu veden laatu

Vuoden 2015 tutkimusten perusteella Kaupinlammi on ruskeavetinen ja jonkin verran hapan. Sinileväkukintoja ei levähaittarekisterin mukaan ole todettu.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Kahden talvisen vesitutkimuksen väli on 21 vuotta. Kaupinlammin talvitilanne näyttäisi pysyneen kuta kuinkin ennallaan. Kesän aikana levätuotannon kasvaessa rehevyystaso nousi. Syvänteen pohjalla ja kesällä myös välivedessä ilmeni hapen heikkenemistä.

Seuranta

Järven happitilanne on lämpötilan kerrostuneisuuskausina epävakaa. Happipitoisuuden seuraaminen muutaman vuoden välein olisi suositeltavaa.