Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Kovelonjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Kovelonjärvestä on otettu vesinäytteitä vuosina 1985, 1994, 2002, 2009, 2011 ja 2015. Uusimmat, vuoden 2015 näytteet (helmi-, kesä- ja elokuussa) liittyvät Karkkilan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta tehtyyn järven happi- ja ravinnetilanteen seurantaan.

Kovelonjärvestä on tutkittu mm. seuraavia vedenlaatuominaisuuksia: Lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), asiditeetti (mmol/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), a-klorofylli (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepiste: 7 metrin syvänne järven itäosassa. 

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Kovelonjärven syvänteellä on todettu happipitoisuuden heikkenemistä.

Vuonna 2015 järven pintaveden (1 m) happipitoisuus oli kaikilla kolmella näytekerralla hyvä. Myös välivedessä (3 m) ja pohjan tuntumassa (6 m) pitoisuus oli tyydyttävä tai välttävä helmi- ja kesäkuussa. Elokuussa tilanne oli heikentynyt merkittävästi: happipitoisuus 3 metrissä oli 0,6 mg/l (6 %) ja 6 metrissä 1,9 mg/l (16 %). Todennäköisesti elokuun lämmin jakso kiihdytti orgaanisen aineen hajoamista ja samalla hapen kulumista järvessä.

Rehevyys

Pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet ovat vaihdelleet välillä 11-25 µg/l, joten Kovelonjärvi on karu tai korkeintaan lievästi rehevä järvi. Kesä- ja elokuun kuun 2015 a-klorofyllipitoisuudet (6,8 ja  8,3 µg/l) ilmensi vähäistä levätuotannon määrää.

Muu veden laatu

Vuoden 2015 tutkimusten perusteella Kovelonjärvi on niukka- tai keskiravinteinen, ruskeavetinen ja pH:ltaan hapan järvi.

 

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Kovelonjärven kasviplantonista on otettu näyte elokuussa 2010. Sen perusteella järveä on luonnehdittu reheväksi ja limalevävaltaiseksi. Arvio perustuu vain yhteen näytteeseen, mutta se näyttää yksiselitteiseltä (Keskitalo, J. 2012: Kasvipanktonlajisto ja -biomassa Uudenmaan seurantajärvillä vuosina 2010-2011. Moniste Lammin biologinen asema, 43 s.).

Kovelonjärvessä ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan. Järveltä tuli heinäkuun 2011 lopulla valituksia ihon pinnalla uinnin jälkeen tuntuvasta ”liukkaudesta”. Karkkilan ympäristöpäällikkö epäili limalevää. Näyte otettiin 4.8.2011 ja levä osoittautuikin mikroskopoitaessa limaleväksi (Gonyostomum semen), jota esiintyy usein ruskeavetisten suovaikutteisten järvien vesissä. Levä ei ole myrkyllinen, mutta saattaa aiheuttaa kutinaa tai ruskean kalvon iholle uinnin jälkeen. Puhtaalla vedellä huuhtelu yleensä poistaa ongelman.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

 

Seuranta

Kovelonjärven kokonaistila on hyvä. Veden laadun seuranta 5-10 vuoden välein on suositeltavaa.