Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Laihalammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Laihalammista on otettu yksi vesinäyte helmikuussa 1994.

Tutkittuja parametreja ovat mm. lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU), sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Helmikuussa 1994 Laihalammissa oli happikatoa.

Rehevyys

Vuonna 1994 helmikuussa pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 18 µg/l. Tällä perusteella Laihalammi olisi keskirehevä. Kesäaikaiset pitoisuudet ovat yleensä korkeampia ja ajantasaista tietoa Laihalammin rehevyydestä kaivataan.

Muu veden laatu

Laihalammissa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Seuranta

Kesäaikainen rehevyyden seuranta sisältäen klorofylli-a-pitoisuuden määrityksen ja happitilanteen seuranta suositeltavaa