Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Levoilammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Levoilammin veden laadun perustilaselvitys tehtiin elokuussa 2012.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Elokuussa 2012 tehdyn perustilaselvityksen yhteydessä mitattiin happipitoisuus 3 syvyydestä (1m, 3m, 4m). Happitilanne oli erinomainen.

Rehevyys

29.8.2012 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 21 µg/l, kokonaistyppipitoisuus 510 µg/l ja a-klorofyllipitoisuus 27 µg/l. Tulosten perusteella järvi on korkeintaan keskinkertaisen rehevä.

Muu veden laatu

Levoilammissa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida tiedon puutteen vuoksi.

Seuranta

Veden laadun seuranta muutaman vuoden välein on suositeltavaa.