Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Löyttyjärvi

Löyttyjärvi

 

PERUSTIEDOT

Löyttyjärvi on pinta-alaltaan yli 65 ha ja kuuluu Ruokjärven valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pääosin soita ja kallioita. Löyttyjärvi on karu tai korkeintaan lievästi rehevä järvi, jossa on ollut parina vuotena leväkukintoja. Järvessä ei ole ollut happiongelmia. Asutusta on jonkin verran. Kuormitus saattaa olla keskisuurta soiden ja asutuksen takia.

Vesistöalue

23.086 Ruokjärven valuma-alue

Pinta-ala

65.1 ha

Rantaviivaa

4.1 km

Keskisyvyys

4.0 m

Suurin syvyys

8.0 m

Järvityyppi

Matalat humusjärvet (Mh)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella soita ja kallioita.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Löyttyjärveen tulee suo-ojia pohjoisesta ja lounaasta.

Järvestä lähtevät joet

Löyttyjärvi laskee eteläosastaan Ruokjärveen.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla keskisuurta soiden ja asutuksen takia. Löyttyjärvellä on tehty metsänhakkuita vuonna 2005, 2006 ja 2007, mitkä ovat luultavasti tuoneet järveen kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Löyttyjärven itä- ja etelärannoilla on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa