Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Musta-Kaita :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 5.9.2017

Musta Kaidan vesinäytteet otettiin 2.8.2017 Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteenotto perustuu Karkkilan alueen vesistöjen seurantaohjelmaan. Musta Kaidan veden laatua ei ole tiettävästi tutkittu aikaisemmin.

Vesinäytteistä tutkittiin perustilaa kuvaavia ominaisuuksia kuten happea, ravinteita, happamuutta, humusominaisuuksia ja bakteerimääriä.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Happipitoisuus oli pintavedessä hyvä tai vähintään tyydyttävä, mutta 2 metrin syvyydestä alaspäin happi oli lopussa. Tämä aiheutti veteen rikkivedyn hajun sekä raudan ja jonkin verran myös ravinteiden liukenemista pohjasedimentistä veteen (sisäinen kuormitus).

Rehevyys

Pintaveden ravinnepitoisuudet ja a-klorofyllipitoisuus ilmensivät niukkaa ravinnetasoa. Lähellä pohjaa ravinnepitoisuudet olivat jonkin verran suuremmat ja rautapitoisuus oli suuri. Tämä on merkki pohjan heikon happitilanteen käynnistämästä sisäisestä kuormituksesta.

Muu veden laatu

Näkösyvyys oli 80 cm. Vesi oli ulkonäöltään kirkasta, mutta ruskeaa. Alimman näytesyvyyden (3 m) vesi haisi selvästi rikkivedylle.  

Veden sameuslukema oli pieni, samoin sähkönjohtavuus. PH oli selvästi hapan. Veden väriluku ja kemiallinen hapenkulutus olivat suuret ilmentäen humusvaikutusta. Ulosteperäisiä enterokokkeja tai  E. coli bakteereita ei ollut. Pohjan läheltä mitattu rautapitoisuus oli hapen puutteen vuoksi suuri.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Vähäravinteisen Musta-Kaidan ongelmana oli elokuussa 2017 pohjasta väliveteen ulottuva hapettomuus. Mikäli tällainen tilanne on tyypillinen kesän lämpötilakerrostuneisuuden aikaan, saattaa tämä aiheuttaa lammen rehevyystilanteen nopeaakin muuttumista.

Seuranta

Musta-Kaidan happitilanne oli elokuussa 2017 niin huono, että se vaatisi seurantaa.