Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Onkimaanjärvi

Onkimaanjärvi

 

PERUSTIEDOT

Onkimaanjärvi sijaitsee kolmen kunnan alueella (Tammela, Loppi ja Karkkila). Suurin osa järvestä on Karkkilan kaupungin puolella. Onkimaanjärvi on pinta-alaltaan 357,3 ha ja kuuluu Vuotinaisen valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pääosin soita ja kallioista metsää ja sen rannoilla on paljon kiinteistöjä. Onkimaanjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen. Kuormitusta voi tulla asutuksesta ja suurehkosta valuma-alueesta.

Onkimaanjärvi on keskirehevä järvi, jossa on ollut leväkukintoja vuosina 1998, 2003 ja 2006. Runsaan virkistyskäytön kohteena olevassa järvessä on ollut happiongelmia ja rehevyyden sekä happitilanteen seuranta on suositeltavaa sekä talvisin että kesäisin.Onkimaanjärven pohjaeläimissä on esiintynyt harvasukasmatoja sekä sulkasääsken ja surviaissääsken toukkia.

Vesistöalue

23.083 Onkimaanjärven valuma-alue

Pinta-ala

357.3 ha

Rantaviivaa

21.3 km

Keskisyvyys

3.7 m

Suurin syvyys

15.7 m

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph)

Valuma-alueen pinta-ala

2710.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella paljon soita ja kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Karhunsaaret (2 kpl), Matinsaari, Pikkusaari, Pajusaari, Hätäsaari, Lammassaari, Kivisaari ja muutamia pieniä nimettömiä.

Järveen tulevat joet

Suo-ojia lännestä ja pohjoisesta.

Järvestä lähtevät joet

Onkimaanjärvi laskee Heleenlammin kautta Vuotinaiseen.

Kuormitus

Kuormitus keskisuurta johtuen asutuksesta ja valuma-alueen koosta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Onkimaanjärven rannoilla on paljon asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Luodattu vuonna 1997.