Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Parsilanjärvi

Parsilanjärvi

 

PERUSTIEDOT

Parsilanjärvi on pinta-alaltaan yli 60 ha suuruinen keskirehevä järvi, joka kuuluu Sitinojan - Suho-ojan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on peltoja, soita ja kallioita ja sen rannoilla on jonkin verran kiinteistöjä.Kuormitus on keskisuurta, lähinnä asutuksesta, pelloilta ja soilta peräisin.

Levähaittarekisterin mukaan järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja, mutta happiongelmia on havittu sekä kesäisin että talvisin.

Vesistöalue

23.095 Sitinojan - Suho-ojan valuma-alue

Pinta-ala

60.2 ha

Rantaviivaa

4.2 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph)

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella peltoja, soita ja kallioita.

Suurimmat saaret

Viisi saarta.

Järveen tulevat joet

Parsilanjärveen tulee suovesiä luoteesta ja koillisesta Päällisen kautta.

Järvestä lähtevät joet

Parsilanjärvi laskee eteläosastaan Sitinojaan.

Kuormitus

Kuormitus saattaa olla keskitasoa, asutuksesta, pelloista ja soista johtuen.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Parsilanjärven rannoilla on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa