Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Paskolammi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Paskolammesta on otettu yksi vesinäyte tammikuussa 1994 ja uusimmat näytteet vuonna 2016 Karkkilan ympäristönsuojelun toimeksiannosta.

Tutkittuja parametreja ovat mm. lämpötila (°C), näkösyvyys (m), alkaliniteetti (mmol/l), alumiini (µg/l), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kloridi (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), magnesium (mg/l), mangaani (µg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), pH, piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l), sameus (FNU, FTU) sulfaatti (mg/l), sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l)

Näytepisteitä: 1

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Tammikuussa 1994 Paskolammin pintaveden happipitoisuus oli hyvä, mutta runsaan 3 metrin syvyydessä happea oli enää 2,7 mg/l. Helmikuussa 2016 tilanne oli samankaltainen: 3 metrissä happea oli 1,8 mg/l. Elokuussa 2016 happitilanne oli vähän parempi: pohjan lähellä pitoisuus oli 4,8 mg/l.

Rehevyys

Ravinne- ja a-klorofyllipitoisuuksien perusteella Paskolammi on vähäravinteinen karu järvi. Tilanne näyttäisi pysyneen samanlaisena 1990-luvulta vuoteen 2016. Tammikuussa 1994 pohjan läheisen veden heikko happipitoisuus nosti typpipitoisuuksia, etenkin ammoniumtyppeä oli tuolloin pohjan tuntumassa runsaasti (110 µg/l). Vuonna 2016 mitatut ammoniumtyppipitoisuudet olivat normaalit.

Muu veden laatu

Näkösyvyys oli helmikuussa 2016 1,2 m ja elokuussa 2,1 m. Näytteenottaja luonnehti vettä ruskeaksi mutta kirkkaaksi. Vedestä mitatut sameuslukemat olivat pienet.

Paskolammin pH-taso on alhainen: helmikuussa 2016 vesi oli selvästi hapanta (6,2) elokuussa kesän perustuotanto nosti pH:n tasolle 6,9. Tilanne oli samankaltainen myös talvella 1994.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Paskolammissa ei ole esiintynyt sinileväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Pienen ruskeavetisen Paskolammin veden laatu oli vuoden 2016 tietojen perusteella varsin hyvä. Ravinnetaso on pysynyt yhtä alhaisena kuin se oli 1990-luvulla. Uhkana voi olla happipitoisuuden heikkeneminen varsinkin talviaikaan.

SeurantaVedenlaatututkimus 10-15 vuoden välein olisi suositeltavaa.