Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Pyhäjärvi

Pyhäjärvi

 

PERUSTIEDOT

Pyhäjärvi sijaitsee aivan Karkkilan kaupungin keskustaajamassa.  Järven valuma-alueella on paljon peltoa ja asutusta, joten ulkoinen kuormitus on merkittävää.

Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta Pyhäjärven tilaa seurataan säännöllisesti Hiidenveden alueen yhteistarkkailun puitteissa. Järvessä on havittu happikatoja pohjanläheisessä vedessä ja pintaveden kokonaisfosforipitoisuuden perusteella Pyhäjärvi voidaan luokitella keskireheväksi - reheväksi järveksi. Kasvillisuus on paikoitellen runsasta ja kalasto särkikalavaltaista.Pyhäjärven ekologinen tila on ympäristöhallinnon luokituksessa (v. 2013) arvioitu hyväksi.

Pyhäjärvelle on tehty kunnostussuunitelma vuonna 2009.

Vesistöalue

23.051 Pyhäjärven – Saavajoen valuma-alue

Pinta-ala

137.9 ha

Rantaviivaa

6.1 km

Keskisyvyys

4.7 m

Suurin syvyys

10.6 m

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph)

Valuma-alueen pinta-ala

36790.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on paljon peltoa ja asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Saavajoki laskee Pyhäjärveen. Lisäksi Pyhäjärveen laskee muutamia pelto-ojia lännestä ja pohjoisesta.

Järvestä lähtevät joet

Pyhäjärvi laskee Karjaanjokeen.

Kuormitus

Pyhäjärveen kohdistuu sekä ulkoista että sisäistä kuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Pyhäjärven rannoilla on paljon asutusta. Pyhäjärvi sijaitsee aivan Karkkilan kaupungin keskustaajamassa. Pyhäjärvellä on kaksi yleistä uimarantaa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Luodattu 1996. Paikalliset ovat niittäneet vesikasvillisuutta. Pyhäjärvelle on tehty kunnostussuunnitelma Karkkilan kaupungin ja Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistyöprojektina (Hagman 2009).