Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Sontiainen

Sontiainen

 

PERUSTIEDOT

Sontiainen kuuluu Löylymaanojan valuma-alueeseen ja on pinta-alaltaan 3,1 ha. Valuma-alue on pääosin kallioista metsää ja järven rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.

Sontiaisesta otettu kaksi vesinäytteitä  vuosina 1990, 2002 ja 2012. Järvessä ei ole esiintynyt happikatoja. Sontiainen voidaan luokitella keskireheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuuksiensa perusteella, eikä siinä ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan.

Vesistöalue

23.044 Löylymaanojan valuma-alue

Pinta-ala

3.1 ha

Rantaviivaa

0.8 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alue pääosin kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Sontiaiseen tulee vesiä Kakarista.

Järvestä lähtevät joet

Sontiainen laskee Ruuhilampeen.

Kuormitus

Kuormitus on vähäistä valuma-alueen ominaisuuksien ja vähäisen asutuksen vuoksi.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Sontiaisen rannoilla on muutamia kiinteistöjä. Järven rannalla on yleinen uimaranta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa