Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Valkjärvi, Vuotinainen

Valkjärvi, Vuotinanien

 

PERUSTIEDOT

Päivitetty 31.7.2017

Valkjärvi on pinta-alaltaan 27,7 ha ja kuuluu Nuijajoen alaosan valuma-alueeseen. Järven valuma-alueella on pääosin soita ja kallioista metsää. Myös järviä on jonkin verran. Valkjärvi on muodoltaan epäsäännöllinen. Järven rannoilla on jonkin verran kiinteistöjä. Kuormitus lienee aika vähäistä.

Järvessä ei ole esiintynyt leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan eikä siinä ole myöskään havaittu happiongelmia. Valkjärvi on karuksi luokiteltava järvi, jonka nykyisestä tilasta kaivattaisiin tietoa.

Vesistöalue

23.081 Nuijajoen alaosan valuma-alue

Pinta-ala

27.7 ha

Rantaviivaa

3.0 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

Näytteenoton yhteydessä mitattu 10,8 m. Ranta-asukkaan mukaan suurin syvyys on 20 m.

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella soita, kallioita ja järviä.

Suurimmat saaret

Yksi saari.

Järveen tulevat joet

Myllylammi laskee Valkjärveen.

Järvestä lähtevät joet

Valkjärvi laskee Nuijajokeen.

Kuormitus

Kuormitusta voi tulla asutuksesta, muuten kuormitus on vähäistä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Valkjärven rannoilla on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa