TUTKIMUKSET

Valkjärvestä on otettu yhteensä 10 vesinäytettä vuosina 1985, 1990 – 1995, 2000, 2002, 2003 ja 2012.

Vedestä on tutkittu mm.: Lämpötila (°C), kemiallinen hapen kulutus (mg/l), kokonaisfosfori (µg/l), kokonaistyppi (µg/l), a-klorofylli (µg/l), alkaliniteetti (mmol/l), pH, sähkönjohtavuus (mS/m), väriluku (mg Pt/l) ), fosfaattifosfori (µg/l), alumiini (µg/l), kloridi (mg/l), kalium (mg/l), kalsium (mg/l), magnesium (mg/l), natrium (mg/l), nitriittityppi (µg/l), nitraattityppi (µg/l), sulfaatti (mg/l), näkösyvyys (m), ammoniumtyppi (µg/l), fluoridi (µg/l), happi (mg/l), hapen kyllästys (%), mangaani (µg/l), piidioksidi (mg/l), rauta (µg/l) ja sameus (FNU, FTU).

Näytepisteitä: 2

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Valkjärvessä ei ole esiintynyt happiongelmia.

Rehevyys

Kesäkaudella 2012 Valkjärven pintaveden kokonaisfosforipitoisuus vaihteli välillä <5-10 µg/l ja levätuotantoa mittaava a-klorofyllipitoisuus välillä 2,1-4 µg/l, joten Valkjärvi on huomattavan karu järvi. 29.8.2012 mitattu alle analyysin määritysrajan ollut kokonaisfosforipitoisuus (<5 µg/l) on läntisellä Uudellamaalla poikkeuksellinen.

Muu veden laatu

Valkjärvessä ei ole esiintynyt sinileväkukintoja ympäristöhallinnon levähaittarekisterin mukaan.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

 

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Ei voida arvioida tiedon puutteen takia.

Seuranta

Veden laadun seuranta muutaman vuoden välein on suositeltavaa.