Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Karkkila :: Järvet :: Vaskijärvi

Vaskijärvi

 

PERUSTIEDOT

Vaskijärvi on pinta-alaltaan 247 ha ja kuuluu vaskijoen valuma-alueeseen. Vaskijärvi kuuluu "Matalat runsashumuksiset järvet” – tyyppiin.

Vaskijärvi on matala ja rehevä järvi, jossa on esiintynyt sekä leväkukintoja että happikatoja. Asutusta on järven rannoilla paljon. Valuma-alueella on myös peltoja ja soita, joten kuormitus on suurehkoa. Vaskijärven tilaa suositellaan seurattavan.

Vaskijärven kunnostukseksi on tehty toimenpideohjelma (Kahila 2008), jonka mukaan Vaskijärvellä on niitetty seitsemänä kesänä, tehty kyläkysely vuonna 2005 koskien järven käyttöä ja kuormituskartoitus 2007. Rehevyyden seuranta on tärkeää, jotta huomattaisiin ajoissa järven tilan heikentyminen.

Vesistöalue

23.056 Vaskijoen valuma-alue

Pinta-ala

247.1 ha

Rantaviivaa

9.8 km

Keskisyvyys

1.1 m

Suurin syvyys

2.8 m

Järvityyppi

Matalat runsashumuksiset järvet (MRh)

Valuma-alueen pinta-ala

3030.0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on peltoja, soita ja metsää.

Suurimmat saaret

Isosaari, Kakarisaari ja Pikkusaari.

Järveen tulevat joet

Vaskijärveen laskee useita pelto-ojia pohjoisesta ja suo-ojia etelästä. Saavajoki laskee myös Vaskijärveen.

Järvestä lähtevät joet

Vaskijärvi laskee luoteisosastaan Vaskijokeen.

Kuormitus

Vaskijärveen kohdistuu paljon ulkoista fosforikuormitusta.

Kunnostukset

Vaskijärven vesikasvillisuutta on niitetty ja tehty veneväylän ruoppausta.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vaskijärven rannoilla on paljon asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Kunnostuksissa toimii Vaskijärveläiset ry.

Lisätietoa

Luodattu vuonna 2002. Vaskijärvelle on tehty toimenpideohjelma (Kahila 2008).