Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Bakträsk

Bakträsk

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen kaakoisosassa Evitskogissa sijaitseva Bakträsk on matala rehevä järvi, jonka ekologinen tila on tyydyttävä. Järvi on salmen kautta yhteydessä länsipuolella olevaan Storträskiin, jonka kanssa se muodostaa Y:n muotoisen vesistön.

Vesistöalue

22.008 Harvsån va

Pinta-ala

 301,828 ha

Rantaviivaa

 20,673 km

Keskisyvyys

1,9 m

Suurin syvyys

4 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset järvet (Rr)

Valuma-alueen pinta-ala

21,6 km2

Valuma-alueen kuvaus

Bakträskin valuma-alueen pohjois- ja kolillisosissa on asutusta ja peltoalueita. Eteläosa on pääosin kalliosta metsää ja erityisesti Nydalsvikenin alueella suurelta osin luonnonsuojelualuetta. Alue kuuluu Meiko-Lappträskin natura-alueeseen.

Suurimmat saaret

 

Järveen tulevat joet

Mustjärvi laskee etelästä Bakträskin Nydalsvikeniin. Bakträskin koillisosaan laskee vesiä Gillermossenin suoalueelta.

Järvestä lähtevät joet

Bakträsk laskee Storträskin ja Stora Lonoksin kautta Siuntion Karhujärveen.

Kuormitus

Järven suurin hajakuormitus on peräsin pohjoisosan pelto-, suo- ja asutusalueilta. Pistemäisesti Bakträskiä kuormittaa Kurkvikenin valuma-alueella oleva Volsin suljettu kaatopaikka ja alueella toimiva golfkenttä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

 

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Bakträskin viipymäksi on 1980-luvun lopulla arvioitu 7,6 kk (Virokannas 1987).

Kirjallisuuslähteet:

Suomen ympäristökeskus, avoimet ympäristötietojärjestelmät: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta.

Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto.