Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Hauklampi

Hauklampi

 

PERUSTIEDOT

Hauklampi on pieni järvi Kirkkonummen kunnan koilliskulmassa. Hauklammen vesi on ruskeaa ja sen humusleimaisuutta ilmentää myös suurehko kemiallisen hapenkulutuksen määrä. Ravinnetasoltaan Hauklampi on keskirehevä.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen va

Pinta-ala

10,291 ha

Rantaviivaa

1,596 km

Keskisyvyys

3,57 m

Suurin syvyys

6,6 m

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

1076 ha

Valuma-alueen kuvaus

 Hauklammen valuma-alue on suurimmaksi osaksi kalliosta metsää. Järven pohjoisosan rannoilla on jonkin verran asutusta.

Suurimmat saaret

Hauklammessa ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Hauklampeen laskee purot länsipuolelta Klemetistä, pohjoispuolelta Pikkaraisista ja itäpuolelta Pitkäsestä.

Järvestä lähtevät joet

Hauklampi laskee Kakarlammen ja Loojärven kautta Espoonlahteen.

Kuormitus

Vielä 1980-luvulla Veikkolan kaatopaikan suotovedet johdettiin ilmastusaltaiden kautta Hauklampeen. Nykyisellään kuormitus on luultavasti peräisin järveä ympäröiviltä metsäalueilta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Hauklammessa ei ole yleistä uimarantaa. Hauklammesta ei ole mitattu merkittäviä ulosteperäisten kolibakteerien pitoisuuksia.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Hauklammen viipymäksi on 1980-luvulla laskettu 1,7 kk (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto), joten vesi vaihtuu varsin nopeasti.