Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Juusjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 23.11.2018

Juusjärven veden laatua on tutkittu alkaen vuodesta 1963. Eniten vesinäytteenottoja on tehty järven itäosan syvänteeltä (yhteensä runsaat 80 näytekertaa). Uusimmat tulokset ovat vuodelta 2018. Itäosan syvänteen lisäksi joitakin näytteitä on otettu myös järven luusuasta ja Storholmenin läheltä. Näytteet on otettu pääasiassa Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta.

Vesianalyyseistä on tutkittu monia ominaisuuksia, eniten kuitenkin happipitoisuutta, ravinteita, pH:ta, alkaliniteettiä, sähkönjohtavuutta, sameutta, kemiallista hapenkulutusta, rautapitoisuutta ja ulosteperäisten kolibakteerien pitoisuutta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Juusjärven syvänteen happipitoisuus on usein heikennyt erityisesti loppukesällä. Tilanteen on arvioitu johtuvan siitä, että järven alusveden tilavuus on pieni tuottavaan kerrokseen verrattuna. Viimeksi pohjan läheisen veden happipitoisuus laski täysin nollaan elokuussa 1998.

Heinäkuussa 2018 syvänteen pintaveden happipitoisuus oli hyvä, mutta ylikyllästeinen. Syvänteen pohjalla 8 metrissä happea oli vähän, vain 1,3 mg/l hapen kyllästysasteen ollessa 12 %.

Rehevyys

Pintaveden kokonaisravinteiden perusteella Juusjärvi on lievästi tai korkeintaan keskinkertaisesti rehevä. Heinäkuussa 2018 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 20 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 320 µg/l.

Muu veden laatu

Juusjärven näkösyvyys oli heinäkuussa 2018 1,5 m. Vedessä ei ollut ulosteperäisiä kolibakteereita.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Juusjärvestä ei ole tiedossa suuria sinileväkukintoja.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Pintaveden fosforipitoisuuksien kehityksessä ei ole jaksolla 2008-2018 nähtävissä selkeää suuntaa.

Seuranta

Kirkkonummen kunta on seurannut Juusjärven tilaa kiitettävän säännöllisesti parin vuoden välein.