Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Klemetti :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 23.11.2018

Klemetin veden laatua on tutkittu alkaen vuodesta 1968. Eniten vesinäytteitä (yhteensä noin 70 näytekertaa) on haettu järven keskiosasta. Joitakin näytteitä on otettu myös Klemetinojasta ja järven luusuasta. Uusimmat näytteet on otettu vuonna 2018. Järven vedenlaatututkimukset on tehty pääasiassa Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta.

Otetuista näytteistä on määritetty useita eri vedenlaatuominaisuuksia, mutta eniten kuitenkin happea, ravinteita, pH:ta, alkaliniteeettia, sähkönjohtavuutta, sameutta, kemiallista hapenkulutusta, veden väriä, rautapitoisuutta ja ulosteperäisten kolibakteerien pitoisuutta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Viime vuosina Klemetin happitilanne on ollut hyvä, joskin sekä kesän että talven pitoisuudet näyttäisivät heikenneen jonkin verran vuoden 2012 jälkeen.

Heinäkuussa 2018 happipitoisuus oli kokonaisuutena välttävä: pintavedessä metrin syvyydessä hapen pitoisuus oli 7,4 mg/l ja pohjan kahdessa metrissä 2,1 mg/l. Hapen kyllästeisyysaste oli pohjan lähellä 22 %.

Rehevyys

Klemetin kokonaisravinnepitoisuudet ilmentävät lievää rehevyyttä. Heinäkuussa 2018 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 17 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 360 µg/l.

Muu veden laatu

Klemetin näkösyvyys oli vuoden 2018 heinäkuussa 1,9 m. Vesi oli voimakkaan kellertävää ja kirkasta. Näytteessä oli yksittäinen E. coli -bakteeri.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Klemetistä ei ole tiedossa sinileväkukintoja.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Klemetin tila on melko hyvä. Pohjan läheisen veden happipitoisuus näyttäisi jonkin verran heikentyneen vuoden 2012 jälkeen. Fosforipitoisuuksien kehityksessä ei ole jaksolla 2008-2018 nähtävissä selkeää suuntaa.

Seuranta

Kirkkonummen kunta on seurannut Klemetin veden laatua kiitettävän säännöllisesti.