Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Kurkisto

Kurkisto

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen pohjoisosassa sijaitseva pieni Kurkisto on melko rehevä vähähumuksinen järvi, jonka valuma-alue on pieni, mutta veden vaihtuvuuden (viipymän) on arvioitu olevan pitkä.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoe va

Pinta-ala

16,88 ha

Rantaviivaa

1,66 km

Keskisyvyys

3,3 m

Suurin syvyys

8,4 m

Järvityyppi

Ei määritelty.

Valuma-alueen pinta-ala

47 ha

Valuma-alueen kuvaus

Järven ympärillä on metsää, asutusta ja pohjoisosassa peltoa.

Suurimmat saaret

Kurkistossa ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Kurkistoon laskee pari puroa luoteen suunnasta.

Järvestä lähtevät joet

Kurkisto laskee Kalljärveen.

Kuormitus

Kurkiston valuma-alueella ei ole tiettävästi mitään merkittävää yksittäistä kuormituslähdettä. Kuormitus on valuma-alueelta tulevaa hajakuormitusta.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vedenlaatutietojen perusteella Kurkisto soveltuu hyvin virkistyskäyttöön. Järvestä ei 2000-luvulla ole mitattu merkittäviä bakteeripitoisuuksia.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Kurkiston teoreettiseksi viipymäksi on arvioitu 2,4 v. (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto), joten veden vaihtuvuus on hidasta.