Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Loojärvi

Loojärvi

 

PERUSTIEDOT

Loojärvi on matala rehevä järvi Kirkkonummen itäosassa Espoon ja Kirkkonummen rajalla.  Usean järven vedet laskevat Loojärven kautta Espoonlahteen. Loojärven ekologinen tila on ympäristöhallinnon luokituksen (2013) mukaan huono.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen va.

Pinta-ala

118,817 ha

Rantaviivaa

6,6 km

Keskisyvyys

2,72 m

Suurin syvyys

5,7 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset järvet (Rr).

Valuma-alueen pinta-ala

7765 ha.

Valuma-alueen kuvaus

Loojärven ympärillä on runsaasti peltoa ja jonkin verran myös asutusta.

Suurimmat saaret

Loojärvessä ei ole saaria

Järveen tulevat joet

Kauhalanjoki pohjoisesta, Kalakoskibäcken lännestä Lapinkylänjärven suunnasta.

Järvestä lähtevät joet

Loojärvi laskee Espoonlahteen.

Kuormitus

Valuma-alueelta ja yläpuolisista vesistöistä aiheutuu runsaasti kuormitusta. 2000-luvun alussa on arvioitu, että Loojärveen tulevasta kokonaiskuormituksesta noin 30 % kertyy Lapinkylänjärven, noin 30 % Haapajärven ja noin 10 % Ämmässuon suunnasta tulevista vesistä (Ihalainen, P. 2001: Vesistötutkimus. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, 7 s.).

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Loojärvessä ei ole yleistä uimarantaa. Järven rehevyys todennäköisesti haittaa virkistyskäyttöä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Loojärvi on syvyysluodattu ympäristöhallinnon toimesta syyskuussa 2013. Järven teoreettiseksi viipymäksi on arvioitu 1,8 kk (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto), joten vesi vaihtuu nopeasti.