Meiko

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen länsiosassa metsäisellä valuma-alueella sijaitseva Meikojärvi kuuluu kunnan vesihuoltojärviin. Meikojärvi on vähäravinteinen ja kirkas. Ympäristöhallinnon luokituksen (v. 2013) mukaan sen ekologinen tila on erinomainen. Meikojärven rannat ovat lähes kauttaaltaan luonnonsuojelualuetta.

Vesistöalue

81.061 Estbyån va.

Pinta-ala

105,973 ha

Rantaviivaa

9,357 km

Keskisyvyys

4,35 m

Suurin syvyys

9,45 m

Järvityyppi

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh).

Valuma-alueen pinta-ala

300 ha.

Valuma-alueen kuvaus

Meikojärven lähivaluma-alue on asumatonta kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Järvessä on 5 saarta yhteispinta-alaltaan 0,689 ha.

Järveen tulevat joet

Meiko on Estbyån tämän haaran ylin järvi.

Järvestä lähtevät joet

Meiko laskee Korsobäckenin, Kvarnbyånin, Tollsånin, Hilabäckånin ja Estbyånin kautta Tavastfjärdeniin.

Kuormitus

Valuma-alueelta peräisin oleva luonnonkuormitus.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Meikojärvellä on runsaasti virksityskäyttöä.

Rajoitukset

Rantojen luonnonsuojelu- ja rauhoitusalueet. Kvarnbyn kalastuskunta on vapaaehtoisesti rajoittanut pyydyskalastusta Meikojärvellä.

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Meikojärvi on ollut 1990-luvulla mukana Länsi-Uudenmaan järvien happamoitumisseurannassa. Järvellä on myös tehty 1990-luvulla sedimenttitutkimuksia Turun yliopiston toimesta.