Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Petäjärvi :: Tutkimukset

TUTKIMUKSET

Päivitetty 26.11.2018

Petäjärven veden laatua on seurattu alkaen vuodesta 1971. Suurin osa näytteistä (yhteensä runsaat 60 näytekertaa) on otettu järven länsiosasta, jossa syvyyttä on vajaat neljä metriä. Näytteitä on otettu myös Petäjärven itäosasta, pohjoisosasta ja Alhonsuon altaiden edustalta. Pääsääntöisesti järven tilaa on tutkittu Kirkkonummen kunnan toimeksiannosta, mutta näytteenottoa on tehty myös liittyen Petäjärven kunnostustoimiin. Uusimmat vesinäytteet on otettu vuonna 2018.

Vesinäytteistä on määritetty useita eri vedenlaatuominaisuuksia, mutta eniten kuitenkin järven perustilaa mittaavia ominaisuuksia kuten happea, ravinteita, pH:ta, alkaliniteeettia, sähkönjohtavuutta, sameutta, kemiallista hapenkulutusta, veden väriä, rautapitoisuutta ja ulosteperäisten kolibakteerien pitoisuutta.

VEDEN LAADUN SEURANTA

Happitilanne

Rehevän Petäjärven ongelmana on koko seurantajakson ajan ollut happipitoisuuden heikkeneminen erityisesti talvella. Länsiosan syvänteellä on mitattu useita nollapitoisuuksia.

Heinäkuussa 2018 Petäjärvessä happitilanne oli heikko: metrin syvyydessä happea oli 11,3 mg/l ja kolmen metrin syvyydessä 0,2 mg/l. Pintaveden happi oli selkeästi ylikyllästynyttä. Huono happitilanne todennäköisesti aiheutti ravinteiden liukenemista pohjasta veteen.

Rehevyys

Runsasravinteisen Petäjärven kokonaisfosforipitoisuuksissa huippupitoisuus, 160 µg/l, mitattiin elokuussa 2008. 

Heinäkuussa 2018 pintaveden kokonaisfosforipitoisuus oli 140 µg/l ja kokonaistyppipitoisuus 1400 µg/l. Pohjan läheisyydessä typpipitoisuus oli 2700 µg/l.

Muu veden laatu

Petäjärven veden näkösyvyys oli heinäkuussa 2018 vain 30 cm. Vesi oli sameaa ja vihreää. PH oli jopa 9,1, joka yhdessä ylikyllästeisen hapen kanssa ilmentävät runsasta planktonlevätuotantoa. Näytteessä todettiin yksittäinen ulosteperäinen E. coli bakteeri.

BIOLOGINEN SEURANTA 

Plankton ja kasvillisuus

Petäjärven ylisuuret ravinnepitoisuudet ovat vuosien mittaan aiheuttaneet useita sinileväkukintoja. Ympäristöhallinnon rekisteriin on kirjattu kukinnat ainakin elokuulta 1992, heinäkuulta 1998, heinäkuulta 2005 ja elokuulta 2010.

Pohjaeläimet

 

Kalasto

 

  
Muutos järven tilassa

Petäjärven talvinen happipitoisuus näyttäisi huonontuneen tarkastelujakson 2008-2018 aikana.

Järven ravinnepitoisuudet ilmentävät edelleen selvästi rehevyyttä.

Seuranta

Kirkkonummen kunta on seurannut Petäjärven tilaa säännöllisesti. On tärkeää, että rehevän järven seurantaa jatketaan. Samalla tuetaan järven hyväksi pitkälti vapaaehtoisvoimin tehtävää kunnostustyötä.