Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Särkijärvi

Särkijärvi

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen pohjoisosassa metsäisellä valuma-alueella Tampajan kyljessä sijaitseva Särkijärvi on lievästi rehevä. Sen ekologinen tila on ympäristöhallinnon toimesta luokiteltu hyväksi (luokitus vuonna 2013). Vielä 1980-luvulla Särkijärvi oli mukana läntisen Uudenmaan pienten järvien happamoitumistutkimuksessa. Järvellä toimii aktiivinen Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen va

Pinta-ala

19,353 ha

Rantaviivaa

2,087 km

Keskisyvyys

3,65 m

Suurin syvyys

9,65 m

Järvityyppi

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

Valuma-alueen pinta-ala

82 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on metsää ja runsaasti vakituista asutusta ja loma-asuntoja.

Suurimmat saaret

Särkijärvessä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Särkijärvi on Mankinjoen tämän haaran ylin järvi, siihen laskee puro itäpuolelta.

Järvestä lähtevät joet

Särkijärvi laskee Tampajan, Lapinkylänjärven ja Loojärven kautta Espoonlahteen.

Kuormitus

Yksittäistä merkittävää kuormittajaa ei ole. Järven kuormitus on peräisin valuma-alueen hajakuormituksesta.

Kunnostukset

Särkijärvellä toimii aktiivisesti Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys r.y., joka on tehnyt vuosien mittaan useita selvitys- ja kunnostustöitä, mm. pohjan  sedimenttitutkimus, rantakiinteistöjen jätevesiselvitys, jokamiehen vesiensuojeluopas, laskeutusaltaiden rakennus, vedenlaatuseuranta, tiedotustilaisuudet ja neuvontatyö. Yhdessä järven osakaskuntien kanssa on tehty järvikasvillisuuden poistoa ja vähempiarvoisten kalojen nuottausta.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Särkijärveen kohdistuu runsaan asutuksen myötä virkistyskäyttöpaineita. Järvi soveltuu hyvin virkistyskäyttöön.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys r.y.

Lisätietoa

Särkijärvi on syvyysluodattu vuonna 1998. Järven teoreettiseksi viipymäksi arvioitiin 1980-luvun lopulla 3,4 v. (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto).