Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Syväjärvi/Djupström

Syväjärvi/Djupström

 

PERUSTIEDOT

Syväjärvi (Djupström) on pieni, matala pitkänkapea järvi Kirkkonummen eteläosassa noin 2 km Kirkkonummen keskustasta etelään Upinniemeen johtavan maantien itäpuolella. Djupströmiä luonnehdittiin 1980-luvun lopulla ravinteikkaaksi, ruskeavetiseksi ja sameaksi järveksi, jonka kemiallinen hapenkulutus ja biologinen tuotanto olivat suuret. Myös 2000-luvun vedenlaatutulosten perusteella Djupström on edelleen rehevä, jopa erittäin rehevä.

Vesistöalue

81.061 Estbyån va

Pinta-ala

14,922 ha

Rantaviivaa

2,635 km

Keskisyvyys

1,7 m

Suurin syvyys

3,6 m

Järvityyppi

Runsasravinteiset järvet (Rr)

Valuma-alueen pinta-ala

348,7 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on asutusta, peltoa ja kallioista metsää.

Suurimmat saaret

Saaria ei ole.

Järveen tulevat joet

Djupström on Estbyån yhden haaran ylin järvi.

Järvestä lähtevät joet

Hermanängsbäcken.

Kuormitus

Kuormitusta tulee valuma-alueelta hajakuormituksena, erityisesti laajoilta peltoalueilta.

Kunnostukset

1990-luvulla Djupströmillä on tehty vesikasvien niittoja kunnostustarkoituksessa. Vuonna 2001 tehty selvitys järven vedenpinnannostosta ei johtanut toimenpiteisiin (Kulmala, M. & Ihalainen, P. 2001: Kirkkonummen Djupström-järven vedenpinnan noston vaikutusarviointi. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö. Tutkimusraportti 14/2001).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven pohjoisrannalla on uimaranta. Rehevyys voi haitata järven virkistyskäyttöä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Järvi on syvyysluodattu ympäristöhallinnon toimesta toukokuussa 2012.