Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Järvet :: Tampaja

Tampaja

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen kunnan pohjoisosan järviryhmään kuuluva Tampaja on vähäravinteinen kirkasvetinen järvi, jonka kemiallinen hapenkulutus ja biologinen tuotanto ovat pieniä. Ympäristöhallinnon ekologisessa luokituksessa (vuodelta 2013) Tampaja on luokiteltu hyväksi. Tampajalla toimii aktiivisesti Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys.

Vesistöalue

81.057 Mankinjoen va

Pinta-ala

103,588 ha

Rantaviivaa

5,866 km

Keskisyvyys

6,02 m

Suurin syvyys

14,54 m

Järvityyppi

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh)

Valuma-alueen pinta-ala

391 ha

Valuma-alueen kuvaus

Tampajan valuma-alueella on metsää ja runsaasti vakituista ja vapaa-ajan asutusta.

Suurimmat saaret

Tampajassa ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

Tampajaan laskee Särkijärvi ja joitakin puroja.

Järvestä lähtevät joet

Tampaja laskee Lapinkylänjärven ja Loojärven kautta Espoonlahteen.

Kuormitus

Tampajassa ei ole yksittäistä suurempaa kuormittajaa, kuormitus järveen tulee hajakuormituksena valuma-alueelta.

Kunnostukset

Tampajalla toimii aktiivisesti Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys r.y., joka on tehnyt vuosien mittaan useita selvitys- ja kunnostustöitä, mm. pohjan  sedimenttitutkimus, rantakiinteistöjen jätevesiselvitys, jokamiehen vesiensuojeluopas, laskeutusaltaiden rakennus, vedenlaatuseuranta, tiedotustilaisuudet ja neuvontatyö. Yhdessä järven osakaskuntien kanssa on tehty järvikasvillisuuden poistoa ja vähempiarvoisten kalojen nuottausta.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Tampajalla on kaksi yleistä uimarantaa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys r.y.

Lisätietoa

Tampaja on syvyysluodattu ympäristöhallinnon toimesta elokuussa 1994. Tampajan teoreettiseksi viipymäksi on 1980-luvun lopulla arvioitu 5,4 v (Virokannas, S. 1987: Kirkkonummen vesistöjen tila, kuormitus, sieto ja käyttökelpoisuus. Vesistökohtainen tarkastelu. Kirkkonummen kunta, kaavoitustoimisto).