Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Kirkkonummi :: Rannikkovedet :: Kirkkonummen edustan merialue

Kirkkonummen edustan merialue

 

PERUSTIEDOT

Kirkkonummen edustan merialue koostuu sekä avoimista selkävesistä että suojaisista sisälahdista. Niin Upinniemen kuin  Porkkalanniemenkin edustat ovat hyvin avoimia vain harvan saariston suojaamia. Olosuhteet ovat varsin merelliset  ja paitsi maalta tulevan kuormituksen lisäksi alueen yleistilaan vaikuttavat myös suomenlahden yleistila. Pääkaupunkiseudun läheisyyskiin merialueen länsipuolella vaikuttanee jonkin verran Kirkkonummen merialueen itäosan tilaan. Mantereen lähellltä löytyy useampi suojainen lahti ja niiden tilaan vaikuttavat lähinnä  lähivaluma-alueelta tuleva hajakuormitus. Varsinaista pistekuormitusta ei esiinny enää Upinniemi-Porkkala merialueella. Kovien pohjoisenpuoleisten tuulien vallitessa alueella tapahtuu vatsin usein syväveden kumpuamista. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kesäisin sitä, että  lämpimän pintaveden virratessa ulospäin rannan tuntumaan työntyy ravinnerekasta syvävettä tilalle. Tämän huomaa esimerkiksi veden lämpötilan äkillisenä laskuna. Ravinteikkaan syväveden  vaikutus voi myös olla runsastunut planktonkasvusto. 

Vesistöalue

 

Pinta-ala

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Alueen länsipuolella olevaan Pikkalanlhteen kohdistuu kuormitusta Siuntionjoen valuma-alueesta ja ja Pikkalanlahden  teollsiuustoiminnasta. Porkkalanniemellä on lisäksi jonkin verran maataloutta  sekä runsaasti haja-asutusta. 

Kuormitus 

Aluetta kuormittaa nykyään lähinnä hajakuormitus ympäröiviltä mailta.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Porkkalanniemen ympäröivällä saaristolla kuten varsinainesella Porkkalanniemellä on suuri merkitys viristyalueena. Niemen kärjessä avautuvat maisemat houkuttelevat suuren kävijämäärän vuodenajasta riippumatta. Alue on myös tärkeä retkikohde lintuharrastajille

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa