Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Ahvisto

Ahvisto

 

 

 

PERUSTIEDOT

Ahviston pinta-ala on noin 12 ha. Ahvisto on osa Tyrylammen valuma-aluetta, joka muodostuu pääosin erilaisista kangasmetsistä. Peltoalueita on 13 % ja ne ovat keskittyneet järvien rannoille. Alueella ei ole merkittäviä pistekuormittajia. Pääosa kuormituksesta on peräisin maataloudesta, 74 % fosforista ja 44 % typin kuormituksesta. Muu kuormitus on peräisin metsätaloudesta, haja-asutuksesta ja laskeumasta. Asutusta järven rannoilla on jonkin verran. Ahvisto on matala ja muodoltaan epäsäännöllinen. Se sijaitsee koillis-lounassuunnassa. Ahvistossa on seurattu järven happamoitumiskehitystä. Alkaliniteetin perusteella järven puskurointikyky eli kyky vastustaa pH:n muutosta on tyydyttävä. Järvessä ei ole kuitenkaan havaittu pH:n laskua vaan Ahvisto on pysynyt neutraalina, eikä se ole happamoitunut (Ihalainen 1999).

Vesistöalue

23.078 Tyrylammen valuma-alue

Pinta-ala

12.3 ha

Rantaviivaa

1.5 km

Keskisyvyys

0.0 m

Suurin syvyys

5.1 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Järven eteläpuolelle laskee joitakin pieniä ojia ja puroja.

Järvestä lähtevät joet

Järven lounaispuolelta lähtee puro, jota pitkin Ahviston vedet laskevat Joutikkaaseen.

Kuormitus

 

Kunnostukset

Ahvistolle ei ole suunnitteilla vesistökunnostuksia vaan tärkeänä on pidetty järven nykyisen tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Ahviston rannoilla on jonkin verran asutusta ja lomamökkejä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Ihalainen, A. 1999: Happamoitumiskehitys Länsi-Uudenmaan pienissä järvissä 1990-luvulla. Alueelliset ympäristöjulkaisut 138. Uudenmaan ympäristökeskus. 78 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 27.9.2016)