Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Antiainen

Antiainen

 

 

 

PERUSTIEDOT

Antiaisen pinta-ala on noin 88 ha. Antiainen on osa Tarkeelanjärven vesistöaluetta. Järven valuma-alue koostuu pääosin metsistä. Asutus on keskittynyt järven pohjois- ja eteläpuolelle. Antiainen on muodoltaan epäsäännöllinen ja rantaviiva on mutkitteleva. Järvi on yhteydessä yläpuoliseen Saukonpäähän ja Antiaisesta veden laskevat Vahermanjärveen. Kuormitus on vähäistä ja luonnon huuhtouman ja ilmalaskeuman osuus on suuri. Järvi on arvioitu yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan erinomaiseksi (Heitto ja Niinimäki 2002). Antiainen luokitellaan väriluvun ja koon perusteella pieniin humusjärviin (väriluku keskimäärin 36 mg Pt/l).

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

87.711 ha

Rantaviivaa

8.938 km

Keskisyvyys

2.97 m

Suurin syvyys

12.15 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

44,42 km2

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Kylmäkorvensaaret, Salakkasaari

Järveen tulevat joet

Saukonpäänjoki

Järvestä lähtevät joet

Jokisillanjoki

Kuormitus

 

Kunnostukset

Antiaiselle ei ole suunnitteilla kunnostuksia. Tärkeänä on pidetty järven erinomaisen tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Antiainen on osa vesistöreittiä, joka on tunnettu melojien keskuudessa. Heinäjärveltä pääsee Saloveden, Saarijärven ja Jäljänjärven kautta Saukonpäälle sekä sieltä Antiaiselle. Matkaa voi jatkaa vielä maakannaksen ylitettyä Tämäkohtuun ja keskivedelle (HS 9.6.2007).

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Helsingin Sanomat 2007: Seitsemän melontareittiä. Julkaistu 9.6.2007 www.hs.fi/matkailu

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, avoimet ympäristötietojärjestelmät, pintavesien tila (tiedot haettu 27.9.2016)