Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Enäjärvi, Sammatti

Enäjärvi, Sammatti

PERUSTIEDOT

Osittain Salon, osittain Lohjan alueella oleva Sammatin Enäjärvi on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueen (24.03) suurin järvi. Ympäristöhallinnon uusimman luokituksen (vuodelta 2013) mukaan Enäjärven pääaltaan ekologinen tila on hyvä, muut alueet ovat tyydyttävässä tilassa. Enäjärvellä toimii erittäin aktiivisesti yksi suomen vanhimmista suojeluyhdistyksistä. Suojeluyhdistyksen esittelytekstin mukaan "Enäjärvi on runsauden järvi keskellä ruuhka-Suomea".

Vesistöalue

 24.033 Enäjärven alue Kiskonjoen-Perniön vesistöalueella

Pinta-ala

1267,779 ha

Rantaviivaa

166,906 km

Keskisyvyys

5,14 m

Suurin syvyys

19,57 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: hyvä (pääallas) tai tyydyttävä (länsiosa ja Kahdenselkä), kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

104 km2

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueesta 70 % metsää, 25 % peltoa, 6 % järviä.

Suurimmat saaret

Ruissaari, Latosaari, Valtsaari, Lappi, Koivusaari, Rahikka

Järveen tulevat joet

Suomusjärvenjoki pohjoisesta, Lohilammenoja idästä.

Järvestä lähtevät joet

Eteläosasta Lauttasalmesta laskee Myllyjoki Karjalohjan Nummijärveen.

Kuormitus

Hajakuormitusta valuma-alueelta. Pistekuormitus Ravintola Lahnajärvestä loppui vuonna 2009 ja Lohjan Sammatin puhdistamolta kesällä 2013.

Kunnostukset

Järven suojeluyhdistys on vuosien varrella toteuttanut runsaasti erilaisia neuvonta- ja kunnostushankkeita. Uusimpina mm. Uitsalmen ruoppaus (helmikuussa 2014), oman nuotan hankkiminen (tarkoituksena seurata järven kalaston rakennetta), järven luusuan pohjapatohanke.

Enäjärven kunnostussuunnitelma valmistui vuonna 2012 (Hagman, A.-M. 2012: Sammatin Enäjärven kunnostussuunnitelma). Suunnitelmassa tärkeimmäksi asiaksi arvioitiin ulkoisen kuormituksen vähentäminen. Keinoina esitettiin mm. hoitokalastusten jatkaminen, hapetussuunnitelman tekeminen ja luusuan pohjapato. Vedenlaatuseurannan jatkamista korostettiin.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Virkistyskäyttö ja retkeily on Enäjärvellä vilkasta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Enäjärven suojeluyhdistys r.y. on perustettu 3.8.1974 (http://www.enajarvi.fi/)

Lisätietoa

Enäjärven veden viipymä on 2,1 v. Järvi on syvyysluodattu Helsingin maanviljelysinsinööripiirin toimesta vuonna 1968 ja uudelleen ympäristöhallinnon toimesta loka-marraskuussa 1997.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 27.9.2016)