Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Haapjärvi

Haapjärvi

 

PERUSTIEDOT

Tiedot päivitetty 8.2.2019

Haapjärvi on pieni järvi Kiskonjoki-Perniönjoki (nro 24) – päävesistössä, rantaviivaa sillä on 5,7 km. Järven valuma-alueella on metsiä ja jonkin verran peltoja, järveen tulee vesiä myös Haapjärven pohjoispuolella sijaitsevasta umpeenkasvaneesta ja soistuneesta Heinäjärvestä eli Vähäpuolesta. Järven omat rannat ovat myös osittain soistuneet. Järvi on 5 vuoden mittausten (2015-2018) ravinnepitoisuuksien perusteella lievästi rehevä tai rehevä.

Vesistöalue

24.032 Kurkelanjärven alue

Pinta-ala

45,8 ha 

Rantaviivaa

5,7 km

Keskisyvyys

Ei tietoa.

Suurin syvyys

9,5 m

Järvityyppi

Pienet humusjärvet (Ph).

Valuma-alueen pinta-ala

Ei tietoa.

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on pääosin metsää, jonkin verran peltoa ja suoalueita sekä asutusta.

Suurimmat saaret

Järvellä on yksi hyvin pieni saari, jolla ei ole nimeä.

Järveen tulevat joet

Haapjärveen laskee Vähäpuolen puro, Sakkolan puro sekä muutamia pieniä tulo-ojia joita ei ole nimetty.

Järvestä lähtevät joet

Haapjärvestä laskee Haapjoki Vähäjärveen.

Kuormitus

Järveen tulee hajakuormitusta maa- ja metsätaloudesta.

Kunnostukset

Ei tietoa.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannoilla on jonkin verran kiinteää ja vapaa-ajan asutusta ja asukkaille järven virkistyskäyttö on merkittävä.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Haapjärvellä toimii Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vesiensuojeluyhdistys ry. 

Lisätietoa

Lähteet

Järviwiki, http://www.jarviwiki.fi/wiki/Kurkelanj%C3%A4rven_alue_(24.032)/Kala-atlas_tiedot (Luettu 3.8.2012).

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 27.9.2016)

Ranta E. 2010. Karjalohjan läntisten järvien perustilan selvitys: Haapjärvi, Kurkjärvi, Nummijärvi, Pentjärvi, Vähäjärvi. Tutkimusraportti 199/2010. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry. 68 s.