Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Haarjärvi

Haarjärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Haarjärvi kuuluu Hämjoen valuma-alueeseen. Sen lähivaluma-alue on 60 ha (Ihalainen 2000). Haarjärven suurin syvyys on lähes 9 m ja keskisyvyys 4,3 m.

Haarjärvi voidaan luokitella reheväksi järveksi, myös kasvillisuus sekä kalasto ilmentävät rehevyyttä. Kesällä syvänne on ollut usein hapeton.

Vesistöalue

23.074 Hämjoen valuma-alue

Pinta-ala

27,1 ha

Rantaviivaa

2,6 km

Keskisyvyys

4,3 m

Suurin syvyys

8,7 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet humusjärvet (Ph), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

2100,0 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella on peltoja ja aika paljon asutusta.

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Haarjärveen tulee vesiä Valkjärvestä ja Iso Ruokjärvestä.

Järvestä lähtevät joet

Hämjoki. Haarjärvi laskee Lohjanjärveen.

Kuormitus

Haarjärven valuma-alueella on jonkin verran peltoja ja aika paljon asutusta, joista voi tulla kuormitusta järveen. Kuormitus on keskisuurta.

Kunnostukset

Haarjärvessä on ollut kunnostusprojekti vuosina 2000 – 2010. Tehtyjä toimenpiteitä ovat olleet vesikasvien niitto, ulkoisen kuormitukseen vähentämiseen tähtäävät suunnitelmat ja koekalastukset.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Aika paljon asutusta järven rannalla.

Rajoitukset

Ei tietoa.

Paikallinen suojeluyhdistys

Ei tietoa.

Lisätietoa

Haarjärvi on luodattu 2001.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 28.9.2016)