Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Haukijärvi

Haukijärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Haukijärven pinta-ala on noin 10 ha. Haukijärvi on osa Pitkäjoen valuma-aluetta, josta pääosan muodostavat kuusi- ja mäntyvaltaiset metsät sekä sekametsät. Lisäksi Haukijärven eteläpuolella on suoalueita. Järven itäpuolella sijaitsee jyrkästi rannasta nouseva Sikavahanmäki. Pitkäjoen valuma-alueen kuormituksesta pääosa on peräisin maataloudesta (vuonna 2000 fosforista 81 % ja typestä 57 %). Alueella ei ole merkittäviä pistekuormittajia.

Haukijärvi on 10 metriä syvä ja muodoltaan epäsäännöllinen. Se sijaitsee pohjois-eteläsuunnassa. Haukijärvi luokitellaan väriluvun perusteella humuspitoisiin järviin (väriluku keskimäärin 48 mg Pt/l).

Vesistöalue

23.071 Pitkäjärven alue

Pinta-ala

9,58 ha

Rantaviivaa

1,63 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

 

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Järvessä ei ole saaria.

Järveen tulevat joet

 

Järvestä lähtevät joet

Kitroninoja lähtee järven pohjoispäästä ja laskee Pitkäjärveen. Järven eteläpäästä yhteys läheiseen Haukilampeen.

Kuormitus

 

Kunnostukset

Haukijärvelle ei ole nähty kunnostustarvetta vaan tärkeänä on pidetty järven nykyisen tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Haukijärven pohjoisrannalla on vähän asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 28.9.2016)