Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hauklampi, Hauklampi

Hauklampi

 

PERUSTIEDOT

Hauklampi on pinta-alaltaan 3,8 ha ja kuuluu Raatinjoen – Myllyojan valuma-alueeseen. Valuma-alue on pääosin metsää, asutusta on jonkin verran. Kuormitus on vähäistä. Hauklammen vedestä on otettu kaksi vesianalyysiä, joiden perusteella järven voidaan todeta olevan selvästi rehevä. Happitilanne on ollut huono. Tammikuussa alusvesi on ollut hapetonta. Järven tilaa kannattaisi selvittää enemmän. Kuormitus järveen on vähäistä.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

3,8 ha

Rantaviivaa

0,9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi

Ei tyypitelty.

Valuma-alueen pinta-ala

Valuma-alue on pääosin metsää, asutusta on jonkin verran.

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Hauklampeen tulee vesiä Kakolammesta.

Järvestä lähtevät joet

Hauklampi laskee Kolmperänjärveen.

Kuormitus

Luultavasti vähäistä, valuma-alue on pääosin metsää. Asutusta jonkin verran.

Kunnostukset

Lisätään myöhemmin.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Vähäistä, jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

VT1, tiehallinnon tarkkailu.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 28.9.2016)