Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hauklampi, Leikkilä

Hauklampi, Leikkilä

 

PERUSTIEDOT

Hauklampi kuuluu Raatinojan – Myllyojan valuma-alueeseen. Järvi on matala, sen suurin syvyys on 2,8 m. Järven veden laatua on tutkittu vuosina 2001, 2005 ja 2010. Viimeisten näytteiden perusteella järvi tulee luokitella reheväksi. Hauklammessa on esiintynyt vähähappisuutta.

Vesistöalue

23.024 Raatinjoen-Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

3.9 ha

Rantaviivaa

0.9 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

2.8 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueella metsää, jonkin verran peltoja sekä asutusta myös aivan järven rannalla.

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Ei nimettyjä ojia.

Järvestä lähtevät joet

Hauklammen luusua sijaitsee järven pohjoisosassa.

Kuormitus

Huono happitilanne voi aiheuttaa sisäistä kuormitusta Hauklampeen. Ulkoista tulee asutuksesta ja lähipelloilta. Kuormituksen suuruutta on vaikea arvioida, luultavasti vähäistä.

Kunnostukset

Lisätään myöhemmin.

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Järven rannalla asutusta

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Vuonna 2005; Tiehallinto VT1:n vapaaehtoinen tarkkailu.

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 27.9.2016)