Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Heinäistenjärvi

Heinäistenjärvi

 

 

 

PERUSTIEDOT

Heinäistenjärvi on pinta-alaltaan 60,5 ha. Valuma-alueesta pääosa on metsää, peltoja on vähän ja alue on harvaan asuttu (Heitto ja Niinimäki 2002). Järvi on arvioitu Ympäristöhallinnon käyttökelpoisuus luokituksessa vuonna 2013 erinomaiseen tilaan.

Vesistöalue

23.063 Tarkeelanjärven alue

Pinta-ala

60,454 ha

Rantaviivaa

4,47 km

Keskisyvyys

3,01 m

Suurin syvyys

8,73 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat vähähumuksiset järvet (MVh), ekologinen tila: erinomainen, kemiallinen tila: hyvää huonompi (elohopean laatunormi voi ylittyä kaukokulkeumariskin ja luonnonolosuhteiden perusteella)

Valuma-alueen pinta-ala

259,35 ha

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

3 pientä nimetöntä saarta järven länsiosassa

Järveen tulevat joet

Järveen laskee useita (nimettömiä) ojia.

Järvestä lähtevät joet

Hahlajoki järven itäpäästä.

Kuormitus

Kuormitus on todennäköisesti vähäistä. Pääosa typpikuormituksesta on luonnonhuuhtoumaa ja ilmalaskeumaa. Fosforikuormituksesta alle puolet on peräisin maataloudesta (Heitto ja Niinimäki 2002).

Kunnostukset

Kunnostuksille ei ole katsottu olevan tarvetta (Heitto ja Niinistö 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Heinäistenjärven ympäristössä on jonkin verran asutusta.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 28.9.2016)