Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hemträsket

Hemträsket

 

PERUSTIEDOT

Lohjan Teutarissa sijaitseva Hemträsket on pinta-alaltaan 12,4 hehtaaria ja sen suurin syvyys on yli viisi metriä. Hemträsket kuuluu Kirkkojoen valuma-alueeseen. Valuma-alue on hyvin peltovaltaista, ainoastaan järven pohjoispuolella on metsää.

Hemträsketistä löytyy vesianalyysitietoja vuosilta 2003, 2006, 2007 ja uusimmat heinäkuulta 2012. Näiden perusteella Hemträsketin happitilanne on ollut seitsemästä havaintokerrasta viidellä huono pohjanläheisessä vedessä.Ravinnepitoisuudet kuvastavat rehevän järven arvoja. Veden pH-arvo on ollut loppukesällä yli 8, mikä kertoo leväkukinnasta. Levähaittarekisteristä ei löytynyt ilmoituksia koskien Hemträsketiä.

Hemträsketiin kohdistuu varmasti paljon maatalouden aiheuttamaa kuormitusta ja asutusta on valuma-alueella. Hemträsketin valuma-alueella on Teutarin kompostointialue (entinen kaatopaikka), jonka vaikutusalueelta laskee puro Hemträsketiin. Kaatopaikan vesistövaikutuksia tarkkaillaan ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Vesistöalue

22.006 Kirkkojoen valuma-alue

Pinta-ala

12.4 ha

Rantaviivaa

1.5 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

5.3 m

Järvityyppi

Ei tyypitelty

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria

Järveen tulevat joet

Yksi suurehko valtaoja lounaasta ja kaksi pienempää idästä ja pohjoisesta.

Järvestä lähtevät joet

Hemträsket laskee Teutaripuroon luoteeseen.

Kuormitus

Paljon maatalouden aiheuttamaa kuormitusta. Myös haja-asutuksen aiheuttamaa kuormitusta. Valuma-alueella on lisäksi Teutarin kompostointialue (entinen kaatopaikka). Rajoittuu Ratsastus/hevostilaan lännessä.

Kunnostukset

 

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Asutusta lähellä järveä.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Lähteet:

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 29.9.2016)