Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hiidenvesi

Hiidenvesi

 

PERUSTIEDOT

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi (n. 30 km²). Hiidenvesi on muodoltaan hyvin epäsäännöllinen koostuen useista lahdista ja selkäalueista. Järven neljä pääallasta ovat Kirkkojärvi, Mustionselkä, Nummelanselkä ja Kiihkelyksenselkä. Laajalla valuma-alueella (936 km²) on huomattavan paljon maataloutta ja muun muassa hevostiloja. Matala Kirkkojärvi on Hiidenveden huonokuntoisinta aluetta. Luontaisesti savisamea Hiidenvesi voidaan luokitella reheväksi järveksi kokonaisfosforipitoisuutensa ja levätuotantoa mittaavan klorofyllipitoisuutensa perusteella. Hiidenvedessä esiintyy vuosittain leväkukintoja.

Hiidenvedestä löytyy paljon tutkimustietoa. Järven veden laatua on seurattu vuodesta 1961  useilla havaintopaikoilla. Tulokset esitetään vuosittain Hiidenveden alueen yhteistarkkailun yhteenvedoissa, joista uusin löytyy myös tämän sivuston "raportit"- osiosta.

Hiidenveden syvännealueiden happitilanteessa on havaittu kohenemisen merkkejä 2010- luvulla. Syvänteiden happitilanne on tärkeä järvien peruskunnon mittari. Veden laadun lisäksi Hiidenvedestä on tutkittu mm. kalastoa, kasviplanktonia, vesikasvillisuutta, pohjaeläimiä, sedimenttiä ja kuormitusta.

Hiidenveteen kohdistuu erittäin paljon ulkoista kuormitusta. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry koordinoi Hiidenveden kunnostus -hanketta, jonka tavoitteena on pienentää järveen kohdistuvaa ravinnekuormitusta mm. rakentamalla kosteikkoja. Hanke myös seuraa kesäkaudella Hiidenveden uimaveden laatua, mittaustulokset päivittyvät verkkosivuille ajantasaisina. Lisätietoja hankkeesta ja Hiidenvedestä verkkosivuilta http://www.hiidenvesi.fi

Vesistöalue

23.03 Hiidenveden alue

Pinta-ala

noin 30 km²

Rantaviivaa

100.9 km

Keskisyvyys

6.7 m

Suurin syvyys

33 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

935 km²

Valuma-alueen kuvaus

70 % on metsää, 17 % peltoa ja 10 % vesialueita.

Suurimmat saaret

Papinsaari, Isosaari, Kinava, Teinsaari, Petäjäsaari, Kiihkelyssaaret, Ryssänsaari, Koivusaari, Raatosaari, Pikkusaari

Järveen tulevat joet

Hiidenveteen laskevat suurimmat joet ovat Vanjoki ja Vihtijoki

Järvestä lähtevät joet

Väänteenjoki laskee Hiidenvedestä Lohjanjärveen

Kuormitus

Ulkoinen kuormitus on erittäin suurta. Hajakuormituksen lisäksi on jonkin verran myös pistekuormitusta (Karkkilan kaupungin yhdyskuntapuhdistamo, Vihdin kirkonkylän yhdyskuntapuhdistamo, Hopeaniemen puhdistamo, Valtion maatalousteknologian tutkimuslaitoksen puhdistamo).

Kunnostukset

Hiidenveden kunnostus -hanke http://www.hiidenvesi.fi

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Erittäin suurta, paljon asutusta, kesämökkejä, yleisiä uimarantoja.

Rajoitukset

Vihdin kunta on antanut seuraavat rajoitukset:

Vesiskootterien käyttö on kielletty koko Vihdin puoleisella Hiidenveden vesialueella.

Hiidenveden jäällä, Maaniitunlahdella on moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajaminen kielletty Nummelassa Hiidenrannantien päässä oleva lahti Hakanokan keskeltä Raatosaarenkautta Vuorelan Koulukodin koillisrannan kalliojyrkänteelle. Kielto ei koske Hiidenveden kunnostukseen eikä virkistyskalastukseen liittyvää ajoa

Paikallinen suojeluyhdistys

Hiidenvedellä toimii Hiidenveden suojeluyhdistys.

Lisätietoa

Hiidenvedestä löytyy runsaasti erilaista kirjallisuutta:

http://www.hiidenvesi.fi -> Hiidenvesi -> kirjallisuutta

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.10.2016)