Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Hormajärvi

Hormajärvi

 

PERUSTIEDOT

Hormajärvi sijaitsee lähellä Lohjanjärveä ja on pinta-alaltaan noin 500 ha. Järvessä on kaksi allasta, itäinen ja läntinen. Itäinen on läntistä allasta matalampi. Sen suurin syvyys on noin 11 m, kun läntisen vastaava lukema on lähes 20 m. Hormajärvi kuuluu kansainväliseen seurantaohjelmaan Project Aquaan. Hormajärven vedenlaadusta kertovat kuvaajat koskevat läntistä allasta, koska sieltä on olemassa eniten vedenlaatutietoa. Hormajärven ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi ympäristöhallinnon uusimman luokituksen (v. 2013) mukaan.

Hormajärvi voidaan luokitella keskireheväksi-reheväksi järveksi. Happikadot ja leväkukinnot puoltavat järven luokittelua reheväksi, vaikka pintaveden kokonaisfosforipitoisuudet ovatkin olleet usein keskirehevää tasoa.

Hormajärveen voi tulla ulkoista kuormitusta asutuksesta, pelloilta ja metsistä. E18-tierakentamisen todettiin väliaikaisesti lisäävän Hormajärven Sairavanlahden typpikuormitusta. Hankkeeseen liittyen järvellä tehtiin mm. vedenlaatutukimusta useita vuosia sekä päällyslevä- ja vesikasvillisuustutkimuksia.

Aktiivinen Hormajärvi-yhdistys seuraa järven tilaa.

Pesimälinnustoon kuuluu mm. kalasääksi, kuikka, harmaahaikara; merimetsoja on nähty viime vuosina (Hormajärviyhdistys 2008).

Vesistöalue

23.025 Hormajärven valuma-alue

Pinta-ala

500.0 ha

Rantaviivaa

30.2 km

Keskisyvyys

7.3 m

Suurin syvyys

19.9 m

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Pienet ja keskikokoiset vähähumuksiset järvet (Vh), ekologinen tila: tyydyttävä, kemiallinen tila: hyvä.

Valuma-alueen pinta-ala

1590 ha

Valuma-alueen kuvaus

Valuma-alueesta on metsämaita on noin 50 %, järviä 30 % ja peltoja 9 % (Leka 2007)

Suurimmat saaret

Hiidensaari, lisäksi Mustasaari, Rouvasaari, Klupi (pieniä).

Järveen tulevat joet

Hormajärveen tulee useita ojia sekä peltoalueilta että kallioisilta metsäalueilta.

Järvestä lähtevät joet

Hormajärveen tulee useita ojia sekä peltoalueilta että kallioisilta metsäalueilta.

Kuormitus

Hormajärveen tulee ulkoista kuormitusta valuma-alueelta. 2000-luvun puolivälissä ulkoisen kuormituksen arvioitiin ylittävän  2,3-kertaisesti laskennallisen sietokyvyn (Valjus 2005). Happikadot voivat aiheuttaa sisäistä kuormitusta itäisellä altaalla.

Kunnostukset

Hormajärvi on hitaasti rehevöitynyt järvi, jossa on alkanut esiintyä happikatoja ja leväkukintoja. Järvellä on tehty kunnostustoimia.

Kolmeen ojaan on rakennettu hidastusportaita, yksi kosteikko jo v. 1993. Veden näkösyvyyden vapaaehtoista seurantaa on toteutettu viitenä kesänä. Läntisellä syvänteellä aloitettiin hapetus toukokuussa 2008, tehottomaksi osoittautunut tuulen avulla pyörinyt hapetus oli vv. 1996-98. Hoitokalastus on poistanut 12 000 kg v. 2006; v. 2007 n. 6500kg; v. 2008 3200 kg särkiä ym. Täplärapukanta on kasvanut suureksi. (Hormajärviyhdistys 2008)

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Paljon vakinaista ja kesäasutusta, Lohjan kaupungin uimaranta ja kaksi venerantaa.

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

Hormajärvellä toimii Hormajärvi-yhdistys ry.

Yhdistyksen kotisivut: http://www.hormajarvi.fi/

Lisätietoa

Hormajärvi on syvyysluodattu vuonna 1996.

Leka J. 2007. Lohjan Hormajärven vesikasvillisuusselvitys vuonna 2007. Julkaisematon raportti E18 tiehankkeen käyttöön.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.10.2016)

Valjus, J. 2005: Hormajärven tila, kehitys ja kunnostus. Hormajärvi-yhdistys ry.