Kunnat

Etusivu :: Kunnat :: Lohja :: Järvet :: Iloittu

Iloittu

 

PERUSTIEDOT

Iloittu-järven pinta-ala on noin 28 ha. Se on osa Myllyojan valuma-aluetta, jossa peltojen osuus pinta-alasta on 25 %. Pääosa Myllynojan valuma-alueen kuormituksesta on peräisin maataloudesta (vuonna 2000 fosforista 82 % ja typestä 61 %). Iloittu on matala ja muodoltaan epäsäännöllinen. Se luokitellaan väriluvun perusteella humuspitoisiin järviin (väriluku keskimäärin 48 mg Pt/l). Iloitun tila on yleisen ympäristökeskuksen ekologisen luokituksen (2013) mukaan hyvä.

Vesistöalue

23.065 Myllyojan valuma-alue

Pinta-ala

28.218 ha

Rantaviivaa

2.851 km

Keskisyvyys

 

Suurin syvyys

 

Järvityyppi, järven ekologinen ja kemiallinen tila

Matalat humusjärvet (Mh), ekologinen tila: hyvä, kemiallinen tila: hyvää huonompi.

Valuma-alueen pinta-ala

 

Valuma-alueen kuvaus

 

Suurimmat saaret

Ei saaria.

Järveen tulevat joet

Iloittuun laskee järven etelä- ja länsiosista useita puroja/ojia.

Järvestä lähtevät joet

Iloitun itäosasta lähteee puro, josta vedet kulkevat Myllyojan kautta Pusulanjokeen.

Kuormitus

 

Kunnostukset

Iloittu-järvelle ei ole nähty kunnostustarvetta vaan tärkeänä on pidetty järven nykyisen hyvän tilan säilyttämistä (Heitto ja Niinimäki 2002).

Virkistyskäyttö ja uimarannat

Iloitun rannoilla on asutusta ja lomamökkejä

Iloittu-järveltä löytyy seurakunnan omistama luonnon uimaranta (https://www.lohjanseurakunta.fi/206-tilat)

Rajoitukset

 

Paikallinen suojeluyhdistys

 

Lisätietoa

Heitto, A. ja Niinimäki, J. 2002: Nummi-Pusulan järvien kunnostus- ja hoitosuunnitelmat. Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita Nro 115. Uudenmaan ympäristökeskus. Helsinki. 80 s.

Joensuu, I. et al. 2010: Uudenmaan vesienhoidon toimenpideohjelma. Julkaisu 1/2010. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Helsinki. 187 s.

Syke ja Ely-keskukset, Avoimet ympäristötietojärjestelmät, Pintavesien tila (tiedot haettu 3.10.2016)